Początki historii Długiego.
10784 odsłon
piątek, 26 czerwca 2009 09:48

 

Wstępem do opisu początków historii naszej wioski niech będzie poniższy artykuł : 

"Głos Stargardzki", nr 34 (463), tygodnik "Głosu Szczecińskiego", nr 200 (1102), piątek 27 sierpnia 2010, s. 8. 

Artykuł ten napisał nasz kolega   mgr historii  Andrzej Puławski 

 

kliknij na zdjęcie aby przeczytać

 


 

Pierwsi ludzie zamieszkiwali wieś już w okresie starożytności. Znaleziska archeologiczne wskazują, że na obszarze wsi żyli ludzie w okresie lateńskim, w czasach kultury jastofarskiej, tj.: od około 600r.p.n.e., do narodzenia Chrystusa. 

wykopy.jpg

Wykopaliska na starożytnym cmentarzysku ,na wzgórzu po prawej stronie, przy drodze w kierunku Lutkowa - Langenhagen 1936 r.
' Foto - Z artykułu ze zbiorów Muzeum w Stagardzie'


DSC00235.JPG

 

Cmentarzysko ciałopalne kultury jastorfskiej  pochodziło z okresu przedrzymskiego w świetle badań antropologicznych. Jest datowane na okres przedrzymski środkowy i późniejszy. Zebrany materiał kostny stanowi własność Muzeum Narodowego w Szczecinie i pochodzi z międzywojennych badań dr. H.J Eggersa. Do naszych czasów nie zachowały się kości z grobów od 2 do 70.

znaleziska.jpg

Znaleziska z grobów z Długiego : brązowy naszyjnik z cylindrycznymi końcami , szpile skrzydlate , klamry do pasa itp.

Z odkrytych grobów w Długiem z  III i IV wieku p.n.e . , gdzie obok szkieletu znajdowało się naczynie, zapinka z podwinięta nóżką i druga zapinka z wysoką pochewką i tarczką. 


Opis badań i ilustracje znalezisk - dane z  biblioteki w Greifswaldzie

  

 

 Niespotykane zdjęcie znaleziska w Długiem zamieszczone w wydawnictwie Muzelanictwo nr 51  w artykule Pana Krzysztofa Kowalskiego
"POCZYNAJĄC OD POJEDYNCZYCH PRZYPADKÓW, CZYLI RZECZ O POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANIE STAROŻYTNOŚCI POMORSKICH"


GRODZISKO DŁUGIE

Na północny wschód od Długiego położone jest grodzisko. Pochodzi ono z czasów, kiedy na Pomoru Zachodnim swoje siedziby mieli Słowianie. We wczesnym średniowieczu na terenie Ziemii Stargardkiej mieściła się jednostka terytorialna. Grody Długie, Linówko, Ińsko, Storkowo, miały za zadanie chronić tej części jej granic, a dokładnie przejścia prze Puszczę Drawską i zaspół jezior ińskich. Najprawdopodobniej podczas łączenia się plemion, nasz gród, tak jak wiele innych grodów strzegących granic między plemiennych, stracił swoje znaczenie i był niepotrzebny, a w następstwie został opuszczony. Z opowiadań powojennych mieszkańców Długiego wiadomo, że jeszcze po 1945 r. grodzisko było otoczone wodą, ale teren został zmeliorowany. Dzis grodzisko stanowią wały ziemne, porośnięte roślinnością. Można tam dojechać jadąc za Plątkowem prosto i po kilometrze jazdy skręcić w lewo.

 P10401.jpg

tekst i foto : Andrzej Puławski

 

Więcej ciekawostek o grodzisku znajdziecie w artykule - kliknij tutaj ...

Ciekawe forum - a na nim informacje o Grodzisku w Długiem -
więcej ...


 

Długie (Langenhagen) - widoczne na  fragmencie  MAPY LUBINUSA z 1618 roku

 

 lubinusa.jpg

kliknij na zdjęcie - zobacz widok całej mapy

Mapa Lubinusa z 1618 roku  - była ona wybitnym osiągnięciem kartograficznym, najdokładniejszą mapą w Niemczech, do jej stworzenia wykorzystano wszystkie wówczas dostępne osiągnięcia kartografii. Umieszczono na niej dużą ilość szczegółów oraz elementów topograficznych. Naniesiono na nią zatoki, lasy, wzgórza, rzeki, miasta i wsie. Nawet takie szczegóły jak karczmy, wiatraki. Mapa posiada bardzo duże znaczenie artystyczne i historyczne. Umieszczono na niej drzewo genealogiczne dynastii Gryfitów, a także portrety pięciu ostatnich książąt pomorskich. Całość zdobi szeroki pas, na którym autor umieścił herby szlachty oraz widoki 49 miast, zamków i klasztorów pomorskich.

 


 


Długie (Langenhagen) - na  mapie z 1929 roku

na mapie widoczne miejsce grodziska - Alte Schanze

1929.jpg

                                               kliknij na zdjęcie - zobacz powiększony widok mapy 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twoje imię:
Twój e-mail:
Temat:
Komentarz:
  Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji.
Kod weryfikacyjny: